Integrert rapport

Font

Integrert rapport

VIRKSOMHET

FREMTIDENS

VEIEN MOT

Bla for å lese rapporten

   VEIEN MOT
FREMTIDENS
   VIRKSOMHET

Års- og bærekraftsrapport

Grey

Ett år nærmere

Fremtidens

Virksomhet

Flower, Petal, Gesture, Art
Flower, Petal, Gesture, Art
Flower, Petal, Gesture, Art
Flower, Petal, Gesture, Art

Kan vi få redningshelikopteret raskere fram?

Gi alvorlig syke barn bedre hjelp?

Gjøre Norge tryggere?

Beskytte naturen vår med kunstig intelligens?

Få ned utslippene så det monner?

Verden har aldri stått overfor større utfordringer

enn i dag. Skal vi håndtere dem, må vi styrke produktivitet og lønnsomhet, mens vi får teknologi, virksomheter og natur til å spille på lag.

Sopra Steria har derfor laget denne rapporten, der vi legger frem finansielle resultater og status for arbeidet vårt med bærekraft. For vi hjelper ikke bare andre
med å skape fremtidens virksomhet – vi må komme
dit selv også.

Grey

TO LIFE since 2015

IDEAS, INVENTIONS & CONTRAPTIONS

Kan vi få redningshelikopteret raskere fram til bestemor? Gi alvorlig syke barn bedre hjelp? Gjøre Norge tryggere? Beskytte naturen vår med kunstig intelligens? Få ned utslippene så det monner?

Verden har aldri stått overfor større utfordringer enn i dag. Skal vi håndtere dem, må vi både øke produktiviteten og få teknologi, virksomheter og natur til å spille på lag.

Det er en av grunnene til at vi i Sopra Steria Norge har laget denne rapporten, der vi presenterer våre økonomiske, sosiale og miljømessige resultater. For vi hjelper ikke bare andre med å skape fremtidens virksomhet – vi må komme dit selv også.

Grey

Teknologi for et bedre samfunn

Vorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Slik skaper 
vi fremtidens virksomhet

Vorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Bærekraft, mennesker & økonomi

Rapport 2023